För att utländska myndigheter ska kunna kontrollera dokument från Sverige behöver du legalisera dina handlingar. Legaliseringar är vanligt bland företag som driver handel med utlandet, men även privatpersoner behöver det här bestyrkandet vid vissa ärenden.

Här får du en kortare genomgång av hur legaliseringar fungerar. Vem gör det och varför behöver du få handlingar legaliserade?

Svenska handlingar utomlands

Om du är privatperson och vistas i ett annat land kan du vara i behov av olika legaliseringar av dina svenska dokument. Ett intyg som är utfärdat av ett svenskt universitet eller Skatteverket behöver bestyrkas via en legalisering. Det är en konkret åtgärd för att en utländsk myndighet ska kunna verifiera att handlingen är äkta.

Legaliseringar har alltså ingenting att göra med innehållet i handlingen. Det är en bekräftelse på att dokumentet är utfärdat av behörig myndighet i Sverige samt att legaliseringar bestyrker att det är rätt person som skrivit under intyget.

Hur går en legalisering till?

Det är UD (Svenska utrikesdepartementet) som ansvarar för alla legaliseringar av handlingar som ska visas upp för utländska myndigheter. Du kan göra legaliseringen på svenska, engelska, spanska eller franska.

Du får betala en avgift för varje enskild legalisering av en handling och antingen ansöker du via mejl eller på UD:s expedition i Sverige. När processen är färdig får du dina legaliseringar skickade till angiven adress i Sverige. Normalt brukar handläggningstiden ta cirka 1 vecka.

Vilka handlingar kan gå att få legaliserade?

Det är upp till myndigheten i det specifika landet att informera om vilka handlingar som behöver legalisering. UD ansvarar endast för att genomföra legaliseringar, sedan är utländska myndigheten som ger dig detaljer kring ärendet.

Leave a Reply