Ekonomisk politik i Sverige handlar om att få den svenska ekonomin att fungera effektivt. Det handlar också om att fördela resurserna mellan individer på lång sikt. Det är inget enkelt jobb eftersom det är en stor befolkning och samhälle. Vid hantering av ekonomiska resurser är det därför en fördel att anlita någon som har kunskap om ekonomi och allt vad det innebär. Intrum är ett företag som hanterar just ekonomitjänster så som fakturering och kundreskontra, samt mycket mer. De har bred kompetens och kunskap inom ekonomi och vet därför hur man sköter ekonomin på bästa sätt.

Allokeringspolitik

Med allokeringspolitiken vill man åstadkomma en funktionell användning av de ekonomiska resurserna som landet har. Det innebär att man inte bör slösa på resurserna, utan de ska fördelas så effektivt som möjligt. Det vill säga att en del exempelvis bör gå till vården och en annan del till utbildning. Eftersom det inte finns obegränsat med ekonomi är det viktigt att dela upp det så jämt som möjligt, samt att prioritera de ändamål som kräver mer resurser. I Sverige är det inte bara vården och utbildning viktigt, utan det finns en rad områden som man behöver tänka på. Andra områden är till exempel rättssystemet, olika bidrag, samt underhåll av vägar och byggnader.