Olika statsskick

Världen styrs på olika sätt, och av olika anledningar. Statsskick är en av de former som mest påverkar hur ett land styrs. Det finns flera olika exemp

Read More

Olika statsskick

Inom demokratier finns det flera sätt att styra ett land. Monarkier och demokratier är ett exempel, men även inom diktaturer kan ett land styras på ol

Read More

Olika statsskick

Viktigt att veta om statsskick är att de beroende på politiskt styre också har olika typer av val. De valen i sig är demokratiska, men har stor påverk

Read More

Olika statsskick

Demokratier har många ansikten, inte minst i det moderna samhället. Sverige styrs genom riksdagen som väljs i allmänna val. Men i vissa länder och del

Read More

Bästa demokratierna

Hur styrs de bästa demokratierna? Att Sverige sedan 1950-talet tillhört kategorin starkaste demokratier vet många om, men vad innebär det konkret att

Read More