Badrummet på arbetsplatsen räknas som ett personalutrymme och dess utformning regleras av Arbetsmiljöverket, en myndighet som i sin tur regleras av regeringen. Enligt lagen ska det finnas ett personalbadrum på varje våning. De ska ha låsbar dörr, kunna delas av max 15 anställda och inte ha förbindelse med ett kök. Det måste även finnas ett tvättställ eller en tvättränna. Beroende på vad arbetet innebär kan det även behövas ett omklädningsrum med möjlighet till dusch och ombyte till uniform eller skyddskläder. Dessa omklädningsrum måste vara separata för män och kvinnor och ha möjlighet att förvara sina privata värdesaker. I omklädningsrum med dusch kan man med fördel också installera en handdukstork att hänga handduken på. En handdukstork är standard i de flesta boningslägenheter och är smidiga att ha även på arbetsplatsen. Handdukstorken installeras av en VVS-montör och installationen bekostas av kommunen.

Om universell utformning

Det finns krav på att minst en toalett på varje våning ska vara anpassad för personer med nedsatt rörelseförmåga. Gällande tillgänglighet sätter forskningen allt större tilltro till principen om universell utformning vilken bygger på att man redan från början anpassar en arbetsplats för alla oavsett funktionsförmåga. Universell utformning gynnar alla eftersom det innebär att medarbetare kan fortsätta arbeta även när de blivit skadade och kan på så sätt fortsätta att bidra till samhället, vilekt är en mänsklig rättighet. Detta gäller inte bara vid rörelsehinder utan även vid kognitiva funktionsnedsättningar som autism eller sjukdomar som diabetes. Man kan anpassa sådant som arbetsbelastning, och arbetstider och behöva förklara nya arbetsuppgifter tydligare. Det är därmed en fördel om arbetsgivare och anställda alla får utbildning i vad olika funktionsnedsättningar innebär så att man kan skapa en trivsam arbetsplats.

Organisera er för en bättre arbetsplats

Är de anställda inte nöjda med utformningen av personalutrymmena kan de kontakta kommunen för att få till en ombyggnad av badrum eller omklädningsrum. På alla arbetsplatser ska det finnas ett skyddsombud, en anställd som utbildat sig i systematiskt arbetsmiljöarbete och som ansvarar för att arbetsmiljöarbetet följs upp. Arbetsmiljöombudet har då ansvar att samla in de andra anställdas förslag och lägga fram dem för kommunen. Att hänvisa till Arbetsmiljöverkets föreskrifter för utformning av personalutrymmen är fördelaktigt när man vill bedriva påverkansarbete på arbetsplatsen.