RPA som är en förkortning av Robot Process Automation tar inte våra jobb, det hjälper till att effektivisera arbetsuppgifter som i längden ger arbetsskador och mental utmattning. Många har lyssnat och tror på rykten om robotar som ersätter mänsklig arbetskraft. När vi välkomnar RPA förbättras våra arbetsliv. Tack vare digitalisering så kan vi minska både stress och arbetsskador. Robotar ger mer tid för kreativt skapande. Precio Fishbone är ledande inom RPA och kan anlitas för att digitalisera arbetet och göra erat jobb enklare.

RPA är först och främst en medarbetare som löser arbetsproblem

Robotar hjälper till att lösa arbetsproblem. Visst kommer yrken försvinna, men nya tillkommer och istället för att oroa oss för att RPA tar våra jobb bör vi istället vara glada för avlastningen. Vi kommer alltid behöva människor inom arbetslivets alla yrken, men de yrken som ersätts med robotar kommer rädda människors fysiska och mentala hälsa.

RPA tar över repetitiva och tidskrävande arbetsuppgifter. Robotar kan utföra jobbet snabbt och effektivt och minskar därför arbetsbördan. Det ger mer tid över för kreativitet och värdeskapande arbetsuppgifter. RPA ersätter inte människan, den ger utrymme och tid för det kreativa skapandet som inte alltid ansetts viktigt inom vissa yrken, men är oersättligt för fortsatt innovation.

Mänsklig kreativitet kan inte ersättas

De jobb som försvinner på grund av robotar kommer ersättas av nya, och de kommer alltid att behöva mänsklig kreativitet, problemlösning och kommunikationsfärdigheter. RPA fungerar som en partner, en medarbetare, en hjälpreda, inte som en konkurrent. Istället för att vara rädda för RPA och den teknologiska utvecklingen bör vi välkomna den hjälp det innebär; förbättrad arbetsmiljö och möjligheten att utforska vår kreativitet tillsammans och på så sätt lösa även större problem. Robotar hjälper oss framåt och tillsammans kan vi lösa de svåra problem vi står inför, men då måste vi sluta se RPA som inkräktare och istället se möjligheterna med en samarbetspartner som vi själva har skapat för att både avlasta och hjälpa oss.