Många vet hur Sverige fungerar politiskt, anser de. Att det sker val där medborgarna röstar, men hur mycket mer har man koll på egentligen? I Sverige styrs nämligen politiken på fler sätt än enbart genom allmänna val.

Riksdagen väljer regeringen

Något som få tänker på är att folket inte väljer sin statsminister direkt, utan indirekt. I USA röstar folket på den kandidat man vill se sitta i Vita Huset de kommande fyra året, men i Sverige röstar man på partier. De här politiska partierna får i sin tur ledamöter i riksdagen som ska rösta fram en statsminister. Statsminister kan i sin tur bilda regering genom att välja sina ministrar.

Kommuner och regioner

För att ett land ska kunna styras på ett effektiv sätt är det inte bara regeringen eller riksdagen, det vill säga parlamentet, som har makten. I Sverige tillämpas centralstyre, men det innebär inte att det enbart är från Rosenbad som Sverige styrs.

I Sverige har regeringen tilldelat makt åt kommuner och regioner. Till exempel tar kommuner hand om skola och äldrevård medan regioner får ansvar över sjukvården och en del annat. Det gör inte att kommuner och regioner får något självstyre i Sverige, men däremot lite mer frihet.