För att klassas som en av de bästa demokratierna behövs alltså ett högt betyg inom de fem kategorierna som demokratiindexet kräver. En av de här bedömer de medborgerliga rättigheterna i respektive land och anses vara centralt.

Politisk medverkan, och medborgerliga rättigheter

Ett exempel på medborgerliga rättigheter är rätten till att bilda organisationer och vara med i föreningar. I Sverige anses föreningslivet vara viktigt och nära 90% av svenskarna är på något sätt involverade i en förening.

Den politiska medverkan målas också upp som en viktig roll för att demokratier ska fungera. Att ens befolkning ska ha rätten till att delta i val och kunna påverka samt kritisera makten. Sverige har betyget 8,89 och gör det till en av de bästa i världen. Det här innebär därför att man i Sverige har rätt till att delta i det politiska systemet. Även att fritt kunna kritisera regeringen och andra makthavare utan att förtryckas.

Politisk kultur

Den femte punkten behandlar politisk kultur och är inte helt lätt att förstå till en början. Men den utgår från vilka attityder som befolkningen har till politiken i stort. Det kan till exempel vara förtroendet för det politiska systemet. I Sverige anser många att det aktuella styrelseskicket i landet är det bästa, och stöttar därför.

I länder med låg politisk kultur innebär det generellt att medborgarna på ett eller annat sätt tappat förtroendet för hur politiken fungerar. I Argentina har till exempel en ytterst begränsad del av befolkningen förtroende för hur landets styrelseskick faktiskt fungerar, något som är fallet för många andra länder, även demokratier.