Hur styrs de bästa demokratierna? Att Sverige sedan 1950-talet tillhört kategorin starkaste demokratier vet många om, men vad innebär det konkret att Sverige är en stark demokrati? Om man kollar på det demokratiindex som avgör hur starka demokratier en nation är finns ett antal faktorer.

Valprocessen och fungerande stat

För att ett land ska anses vara en god demokrati, eller bara en demokrati till att börja med, måste två av fem faktorer upplevas. Den första är valprocessen och pluralism. Det här innebär i verkligheten hur valen går till väga.

Norge och Island har 10 av 10 poäng på den kategorin, men Sverige har 9,58. Det innebär att valprocessen enligt kraven på demokratier är perfekta i grannländerna, och väldigt nära i Sverige. I de här tre länderna fungerar valen på ett korrekt sätt.

Fungerande stater är också av stor relevans. Precis som för Norge och Island på valprocessen ges även här goda betyg i form av 9,64 respektive 8,57. Sverige anses dock ha den näst mest fungerande staten, tillsammans med några andra länder, med ett betyg på 9,58. Några andra länder som också har en välfungerande stat är Uruguay, Danmark, Nederländerna samt Finland.