Demokratier har många ansikten, inte minst i det moderna samhället. Sverige styrs genom riksdagen som väljs i allmänna val. Men i vissa länder och delstater styrs det hela genom så kallade direktdemokrati. Det innebär att istället för att folket väljer representanter att ta beslut åt dem, röstar man om beslut direkt i frågorna.

Så fungerar direktdemokrati

Det finns många åsikter om direktdemokrati. I det antika Grekland ansågs det här under en tid vara den renaste formen av styrelseskick. Det eftersom folket fick avgöra själva hur de ville ta ställning i varje fråga, och inte bara välja några de hoppas ska tänka likadant.

Samtidigt finns det flera kritiska röster för direktdemokrati, och det har beskrivits som ett farligt alternativ för länder. Ett påstående är att det kan bidra till mindre politiskt intresse hos befolkningen. Att rösta om varje fråga gör att fler och fler tröttnar, och väljer att inte rösta.

Det är inte bara länder som styrs av det här politiska systemet. I Kalifornien tillämpas delvis direktdemokrati. Det innebär i praktiken att väljarna röstar på politiker att styra sin delstat, men att de i flera sakfrågor per mandatperiod också får direktrösta om underlag för vilket beslut som ska tas.